SANDLØBEREN

v/ Lone Kristensen & Jan Björn

LØGSTØR / BLOKHUS

Ved onlinekøb ydes 10% rabat der fratrækkes salgsprisen

Kunst

SANDLØBEREN

Sandløberen er et kunstfælleskab mellem billedkunstner Lone Kristensen og Jan Björn.

Siden maj 2023 har vi malet og udstillet i "Arkade Galleriet i Skulpturparken Blokhus". Se aktuel aktivitetsoversigt her
Vi deltager også på specifikke datoer ved  aktuelle udstillinger, - f.eks. Hanstholm Fyr og råvaremarked på Blokhus Torv m.fl. 
Se aktivitetsplan her

Vort atelier er beliggende i "Post Pagoden", Limfjordsvej 47 i Løgstør, hvor der løbende udstilles, og hvor vi træffes efter aftale. 

Arkade Galleriet i Skulpturparken Blokhus
I alt 200m².
SANDLØBEREN

Latinsk navn: Calidris alba - Orden: Mågevadefugle - Familie: Sneppefugle

VIDSTE DU ....


Sandløberen har fået sit navn, fordi den finder føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgeslagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamler det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet.
Sandløberen er trækgæst i juli-september og marts-juni ved de danske kyster og sandstrande, dog især ved den jyske vestkyst og i Vadehavet.
Deres vinterkvarter er i Vestafrika, så de kan nemt tilbagelægge 20 – 25.000 km på deres rejse fra de arktiske yngleområder i Øst Grønland og Sibirien til de tropiske vinterkvarterer og tilbage igen.