SANDLØBEREN

v/ Lone Kristensen & Jan Björn

LØGSTØR • BLOKHUS • LØNSTRUP

Kunst

SANDLØBEREN

Sandløberen er et kunstfælleskab mellem billedkunstner Lone Kristensen og Jan Björn.

Fra juni 2024 har vi åbnet atalier og galleri på Rubjergvej 21 i Lønstrup.
Se de aktuelle åbningstider her

Vi deltager også på specifikke datoer ved  aktuelle udstillinger, - f.eks. Hanstholm Fyr, Løkken Kunstpavillon, Muslingefestival i Løgstør, Havbådehuset Slettestrand, Råvaremarked på Blokhus Torv m.fl. 

Vores atelier er beliggende:
Rubjergvej 21 •  Lønstrup • 9800 Hjørring
Limfjordsvej 47 • 9670 Løgstør

Fotos fra Galleri Sandløberen i Lønstrup

SANDLØBEREN

Latinsk navn: Calidris alba - Orden: Mågevadefugle - Familie: Sneppefugle

VIDSTE DU ....


Sandløberen har fået sit navn, fordi den finder føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgeslagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamler det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet.
Sandløberen er trækgæst i juli-september og marts-juni ved de danske kyster og sandstrande, dog især ved den jyske vestkyst og i Vadehavet.
Deres vinterkvarter er i Vestafrika, så de kan nemt tilbagelægge 20 – 25.000 km på deres rejse fra de arktiske yngleområder i Øst Grønland og Sibirien til de tropiske vinterkvarterer og tilbage igen.