SANDLØBEREN

v/ Lone Kristensen & Jan Björn

LØGSTØR / BLOKHUS / LØNSTRUP

Kunst

SANDLØBEREN

Sandløberen er et kunstfælleskab mellem billedkunstner Lone Kristensen og Jan Björn.

I februar 2024 har vi åbnet atalier og galleri på Strandvejen 56 i Lønstrup.  Se de aktuelle åbningstider her

Vi deltager også på specifikke datoer ved  aktuelle udstillinger, - f.eks. Hanstholm Fyr, Havbådehuset Slettestrand, Løkken Kunstpavillon og råvaremarkeder på Blokhus Torv m.fl. 

Vores atelier er beliggende:Keramoda • Strandvejen 56 • Lønstrup • 9800 Hjørring
Post Pagoden • Limfjordsvej 47 • 9670 Løgstør

Galleri Sandløberen i Lønstrup • Strandvejen 56 • 9800 Hjørring

SANDLØBEREN

Latinsk navn: Calidris alba - Orden: Mågevadefugle - Familie: Sneppefugle

VIDSTE DU ....


Sandløberen har fået sit navn, fordi den finder føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgeslagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamler det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet.
Sandløberen er trækgæst i juli-september og marts-juni ved de danske kyster og sandstrande, dog især ved den jyske vestkyst og i Vadehavet.
Deres vinterkvarter er i Vestafrika, så de kan nemt tilbagelægge 20 – 25.000 km på deres rejse fra de arktiske yngleområder i Øst Grønland og Sibirien til de tropiske vinterkvarterer og tilbage igen.